O NAMA

Pravno lice inicijalno registrovano za usluge iz domena knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja inicijalno počinje sa radom 2014. godine u Gradačcu pod firmom "KARAHAN" d.o.o. za računovodstvo, konsalting i usluge. 

U proteklim godinama akumulirali smo iskustvo na ovim poslovima od malih obrtnika do velikih pravnih lica, a shodno posljednjim izmjenama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BIH, lepezu poslovnih usluga pomjeramo na savjetodavne usluge u sferi poslovanja.

ŠTA NUDIMO

- operativna pomoć pravnim licima kod planiranja;

- davanje smjernica;

- pomoć kod dizajniranja računovodstvenog sistema;

- smanjenje troškova i povećanje efikasnosti;

- savjetodavne usluge u vezi sa organizacijom HR službe, pitanja uposlenih;

- ostale savjetodavne i operativne usluge u poslovanju.

LINKOVI